shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0715.660.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 februari 2022
Begindatum:10 december 2018
Naam:GameOVR
Naam in het Frans, sinds 10 december 2018
Adres van de zetel: Chaussée de Tongres 433
4000 Liège
Sinds 4 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Silvello ,  Laurent  Sinds 10 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 21 februari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 21 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.650  -  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 december 2018
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 december 2018
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 10 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug