shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.946.508
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2018
Begindatum:18 december 2018
Maatschappelijke Naam:CREACORE
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2018
Commerciële Naam:CREACORE
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Quai Banning 6 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 18 december 2018
Telefoonnummer:
+32478509264 Sinds 18 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@creacore.beSinds 18 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Baert ,  Bruno  Sinds 18 december 2018
Zaakvoerder Baguette ,  Dorian  Sinds 18 december 2018
Zaakvoerder Smeets ,  Nicolas  Sinds 18 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 1 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug