shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0718.536.309
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 1999
Begindatum:14 mei 1999
Maatschappelijke Naam:Muller, Stéphane
Sinds 14 mei 1999
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue du Grand-Enclos,Nevraumont 9
6880 Bertrix
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Muller ,  Stéphane  Sinds 14 mei 1999
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 1 oktober 2004
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 1 oktober 2004
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 oktober 2004
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 oktober 2004
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 1 oktober 2004
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 oktober 2004
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 1 oktober 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2004
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 15 februari 2009
Vrijstelling
Sinds 15 februari 2009
Algemeen aannemer
Sinds 15 februari 2009
Vrijstelling
Sinds 15 februari 2009
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug