shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.388.226
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 april 2023
Begindatum:25 januari 2019
Naam:BUILD SERVICES AND SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2019
Afkorting: BSS
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2019
Adres van de zetel: Rue Lamay 60
4420 Saint-Nicolas
Sinds 25 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bruno ,  Giuseppe  Sinds 25 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gustine ,  Olivier  Sinds 24 april 2023
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 28 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug