shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.831.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 maart 2023
Begindatum:5 februari 2019
Naam:MECACARROSERVICE
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2019
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue du Bas-Sart, Sart-Eustache 53
5070 Fosses-la-Ville
Sinds 5 februari 2019
Telefoonnummer:
0470/678314 Sinds 5 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stephanalpine@outlook.comSinds 5 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Stephan ,  Jean-Marc  Sinds 5 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Steinier ,  Karl  Sinds 9 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 28 februari 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 februari 2019
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 28 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 februari 2019
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 28 februari 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 februari 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 28 februari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 5 februari 2019
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 5 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug