shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0720.787.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2019
Begindatum:15 februari 2019
Naam:WOODLOC
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Adres van de zetel: Grand-Route-de-Ciney 51
5503 Dinant
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer:
+32496956666 Sinds 15 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
antoine.conte@woodloc.beSinds 15 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Conte ,  Antoine  Sinds 15 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 28 februari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 februari 2019
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 28 februari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  46.499  -  Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 15 februari 2019
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 15 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug