shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.799.179
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2019
Begindatum:15 februari 2019
Naam:PROJECTSINVISION
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Afkorting: PIV
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Jules Stiernet(OM) 27 Stratenplan
4252 Geer
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer:
+32475910628 Sinds 15 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
yvesroyer@skynet.beSinds 15 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Royer ,  Yves  Sinds 15 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 15 februari 2019
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 15 februari 2019
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 15 februari 2019
BTW 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 15 februari 2019
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 15 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug