shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.814.225
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 februari 2019
Begindatum:17 februari 2019
Naam:MYC & Compagnie
Naam in het Frans, sinds 17 februari 2019
Afkorting: MyC & Cie.
Naam in het Frans, sinds 17 februari 2019
Commerciële Naam:MakeYourCup
Naam in het Frans, sinds 17 februari 2019
Adres van de zetel: Rue E. Vandervelde 88 Stratenplan  bus 2
4610 Beyne-Heusay
Sinds 17 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 17 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Billenne ,  Mathieu  Sinds 17 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 februari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  86.906  -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  13.921  -  Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  13.929  -  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 20 februari 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 20 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug