shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.836.494
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:18 februari 2019
Naam:IMMO PARTNER PW
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Visé(DAL) 37 Stratenplan
4607 Dalhem
Sinds 18 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Polat ,  Hamza  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 februari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 18 februari 2019
BTW 2008  01.191  -  Teelt van bloemen
Sinds 18 februari 2019
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 18 februari 2019
BTW 2008  96.011  -  Activiteiten van industriële wasserijen
Sinds 18 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug