shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.400.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2019
Begindatum:21 februari 2019
Naam:ND GESTION
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2019
Adres van de zetel: Avenue Albert 1er 97 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 21 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug