shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.658.125
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:Cabinet Comptable Laurent Barbara
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Rouvroy 297 Stratenplan  bus A
5300 Andenne
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Laurent ,  Barbara  Sinds 30 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 maart 2019
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 25 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 13 maart 2019
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 13 maart 2019
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 13 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug