shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.711.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2019
Begindatum:28 februari 2019
Naam:HB IMPACT scs
Naam in het Frans, sinds 28 februari 2019
Adres van de zetel: Quai de L'Ecluse 20 Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 28 februari 2019
Telefoonnummer:
+32478443914 Sinds 28 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
hildebuytaert.hb@gmail.com Sinds 28 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 28 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Buytaert ,  Hilde  Sinds 28 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 28 februari 2019
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 28 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug