shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.617.930
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2019
Begindatum:11 maart 2019
Naam:XC Lab
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2019
Adres van de zetel: Quai Louva 21 Stratenplan
4102 Seraing
Sinds 11 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Colin ,  Vincent  (0681.464.590)   Sinds 11 maart 2019
Zaakvoerder (2)0681.464.590   Sinds 11 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 11 maart 2019
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 11 maart 2019
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 maart 2019
BTW 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 11 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug