shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.960.497
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 2019
Begindatum:20 maart 2019
Naam:Clean'Art
Naam in het Frans, sinds 20 maart 2019
Adres van de zetel: Rue du Château 3 Stratenplan
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 20 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Clamart ,  Coraline  Sinds 20 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 20 maart 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 20 maart 2019
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 20 maart 2019
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 20 maart 2019
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 20 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 4 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug