shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0723.419.763
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2019
Begindatum:21 maart 2019
Naam:Pretty Shape
Naam in het Frans, sinds 21 maart 2019
Commerciële Naam:Pretty Shape
Naam in het Frans, sinds 21 maart 2019
Adres van de zetel: Avenue des Martyrs 141 Stratenplan
4620 Fléron
Sinds 21 maart 2019
Telefoonnummer:
+32498300435 Sinds 21 maart 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
prettyshape@outlook.beSinds 21 maart 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 21 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Gualda ,  Maria del Carmen  Sinds 21 maart 2019
Zaakvoerder Molina ,  Maria del Sagrario  Sinds 21 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 21 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 21 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug