shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0723.435.797
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2019
Begindatum:21 maart 2019
Naam:BUREAU 14
Naam in het Frans, sinds 21 maart 2019
Afkorting: B14
Naam in het Frans, sinds 21 maart 2019
Adres van de zetel: Rue du Manège 14 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 21 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Tilman ,  Jerry  (0671.846.249)   Sinds 21 maart 2019
Vaste vertegenwoordiger Beckers ,  Laurence  (0671.917.812)   Sinds 21 maart 2019
Zaakvoerder 0671.846.249   Sinds 21 maart 2019
Zaakvoerder 0671.917.812   Sinds 21 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 16 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 21 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug