shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0725.725.591
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 2019
Begindatum:26 april 2019
Naam:BM CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 26 april 2019
Adres van de zetel: Rue Raymond Noel(B.V.) 66 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 26 april 2019
Telefoonnummer:
+32466307913 Sinds 26 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bm-concept@hotmail.comSinds 26 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Bettegnie ,  Michaël  Sinds 26 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 8 mei 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 8 mei 2019
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 8 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 mei 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 mei 2019
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 8 mei 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 8 mei 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 8 mei 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 1 mei 2019
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 mei 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 22 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug