shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.757.049
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2019
Begindatum:4 juni 2019
Naam:DAVIBAT CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2019
Adres van de zetel: Rue John Moses Browning 16 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 4 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
davibatconstruction@gmail.comSinds 4 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Legrand ,  Laetitia  Sinds 4 juni 2019
Bestuurder Saitta ,  David  Sinds 4 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2019
 
Ruwbouw
Sinds 25 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 september 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juli 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 25 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 juni 2019
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 4 juni 2019
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 4 juni 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 juni 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 4 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 9 september 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug