shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.843.359
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2019
Begindatum:6 juni 2019
Naam:MED'DOC INFI
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Fays 34A Stratenplan
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 6 juni 2019
Telefoonnummer:
+32472747264 Sinds 6 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
meddocinfi@outlook.comSinds 6 juni 2019
meddocinfi@outlook.comSinds 6 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bernard ,  Chantal  Sinds 6 juni 2019
Bestuurder Mathy ,  Amélie  Sinds 20 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  86.906  -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug