shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.854.742
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2019
Begindatum:7 juni 2019
Naam:FATISARA
Naam in het Frans, sinds 7 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Justin-Lenders 74 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 7 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0822.933.548   Sinds 7 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Leboutte ,  Denys  (0822.933.548)   Sinds 7 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  55.203  -  Gites, vakantiewoningen en -appartementen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  55.209  -  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 7 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug