shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.707.946
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2019
Begindatum:20 juni 2019
Naam:REGIUS
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de zetel: Boulevard Sainte-Beuve 70 Stratenplan  bus 1
4000 Liège
Sinds 20 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ntura@lucendi-finances.comSinds 20 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 20 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vennoot of lid Çelikoyar ,  Merve  Sinds 20 juni 2019
Zaakvoerder Tura ,  Nazif  Sinds 20 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juni 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 27 juni 2019
BTW 2008  13.200  -  Weven van textiel
Sinds 27 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug