shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.967.470
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2019
Begindatum:27 juni 2019
Naam:Toque & Web
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Joseph Huberty 52 Stratenplan
4180 Hamoir
Sinds 27 juni 2019
Telefoonnummer:
+32486052186 Sinds 27 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thiry.jonas@gmail.comSinds 27 juni 2019
Webadres:
www.jweb.be Sinds 27 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Pasquasy ,  Morgane  Sinds 27 juni 2019
Bestuurder Thiry ,  Jonas  Sinds 27 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 8 juli 2019
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 8 juli 2019
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 8 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug