shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.975.388
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2019
Begindatum:27 juni 2019
Naam:DL VISION
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2019
Adres van de zetel: Voie de l'Ardenne 26 Stratenplan  bus A
4053 Chaudfontaine
Sinds 27 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@optiquedebatty.beSinds 27 juni 2019
Webadres:
www.optiquedebatty.be Sinds 27 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Debatty ,  Anne-Françoise  Sinds 27 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2019
 
Opticien
Sinds 1 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid opticien
Sinds 1 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.782 -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug