shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0729.543.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2019
Begindatum:28 juni 2019
Naam:BRASSERIE LARDINOIS
Naam in het Frans, sinds 28 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Victor Heptia 13 Stratenplan  bus C1
4340 Awans
Sinds 28 juni 2019
Telefoonnummer:
+32486150795 Sinds 28 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
martin_lardinois@hotmail.beSinds 28 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Lardinois ,  Gilles  Sinds 28 juni 2019
Bestuurder Lardinois ,  Martin  Sinds 28 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 10 september 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juli 2019
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 10 september 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 3 september 2019
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug