shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.584.526
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2019
Begindatum:29 november 2019
Naam:SALES UP CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 29 november 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Roch, Soye 31A
5150 Floreffe
Sinds 29 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Laïouni ,  Skander  Sinds 29 november 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 29 november 2019
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 29 november 2019
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug