shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.548.190
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2019
Begindatum:12 december 2019
Naam:VD-Fisc
Naam in het Frans, sinds 12 december 2019
Adres van de zetel: Rue du Commerce 138B Stratenplan
5590 Ciney
Sinds 12 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vincent@d-fisc.beSinds 12 december 2019
Webadres:
www.d-fisc.be Sinds 12 december 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dachelet ,  Vincent  Sinds 12 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 december 2019
 
 

Toelatingen

Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 17 februari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 12 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug