shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.508.886
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2019
Begindatum:27 december 2019
Naam:Flex SComm
Naam in het Frans, sinds 27 december 2019
Adres van de zetel: Rue des Deux Tilleuls 5 Stratenplan  bus 2
4630 Soumagne
Sinds 27 december 2019
Telefoonnummer:
+32499733915 Sinds 1 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 27 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Nachtergaele ,  Patrick  Sinds 27 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Leurhandel
Sinds 1 januari 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2020
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 januari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug