shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.783.447
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 2020
Begindatum:20 januari 2020
Naam:Fast Events 4 Wheels
Naam in het Frans, sinds 20 januari 2020
Afkorting: Fast Events 4W
Naam in het Frans, sinds 20 januari 2020
Adres van de zetel: Rue Eau Morte 23
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 20 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
carinechris2003@hotmail.comSinds 20 januari 2020
FastEvents4W@hotmail.comSinds 28 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 20 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Taelman ,  Christophe  Sinds 20 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2020
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 28 januari 2020
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 januari 2020
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 28 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 januari 2020
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 28 januari 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 januari 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 28 januari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 20 januari 2020
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 20 januari 2020
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 20 januari 2020
Btw 2008  77.210  -  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Sinds 20 januari 2020
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 20 januari 2020
Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 20 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug