shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0742.763.246
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 2020
Begindatum:31 januari 2020
Naam:JULIEN CLOET ELEC
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2020
Adres van de zetel: Rue du Trichon, Sauv. 138
5030 Gembloux
Sinds 31 januari 2020
Telefoonnummer:
0474502500 Sinds 31 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
juliencloet.elec@gmail.comSinds 31 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cloet ,  Julien  Sinds 31 januari 2020
Bestuurder Van Berwaer ,  Gaëlle  Sinds 31 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 11 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 februari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 31 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug