shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0745.508.940
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 januari 2023
Begindatum:18 maart 2020
Naam:L'ESTA
Naam in het Frans, sinds 18 maart 2020
Adres van de zetel: Place Emile Vandervelde 4
5590 Ciney
Sinds 18 maart 2020
Telefoonnummer:
+470526105 Sinds 18 maart 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fosseprezgaetan@hotmail.comSinds 18 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Henin ,  Katty  Sinds 18 maart 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rondiat ,  Pierre  Sinds 5 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juni 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 8 juni 2020
Btw 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 8 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug