shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.559.114
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2020
Begindatum:28 april 2020
Naam:SELECT HOME
Naam in het Frans, sinds 10 juli 2020
Adres van de zetel: Rue des Bruyères 10B
4052 Chaudfontaine
Sinds 14 februari 2022
Telefoonnummer:
043373570 Sinds 5 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0749.850.283   Sinds 10 juli 2020
Bestuurder 0749.850.382   Sinds 10 juli 2020
Vaste vertegenwoordiger Gillard ,  Arnaud  (0749.850.283)   Sinds 10 juli 2020
Vaste vertegenwoordiger Bonet ,  Bastien  (0749.850.382)   Sinds 10 juli 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2020
 
Ruwbouw
Sinds 5 oktober 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 5 oktober 2020
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 oktober 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 29 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 april 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2020
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug