shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.885.350
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 mei 2020
Begindatum:13 mei 2020
Naam:ABATTOIR DE LIÈGE
Naam in het Frans, sinds 13 mei 2020
Adres van de zetel: Rue de Droixhe 15 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 13 mei 2020
Telefoonnummer:
056585223 Sinds 13 mei 2020
Faxnummer:
056585226 Sinds 13 mei 2020
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0832.292.464   Sinds 13 mei 2020
Bestuurder 0874.968.902   Sinds 13 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Van Genechten ,  Guy  (0832.292.464)   Sinds 13 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Castelein ,  Johan  (0874.968.902)   Sinds 13 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder 0832.292.464   Sinds 13 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 13 mei 2020
BTW 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 13 mei 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.110 -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 500.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug