shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.635.418
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 mei 2020
Begindatum:26 mei 2020
Naam:R.E.D. CHAUFFAGE - SANITAIRE
Naam in het Frans, sinds 26 mei 2020
Adres van de zetel: Rue Bouhouille 106   bus 1
4672 Blégny
Sinds 26 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Caps ,  Alain  Sinds 26 mei 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 juni 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 juni 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 26 mei 2020
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 26 mei 2020
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 26 mei 2020
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 mei 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 26 mei 2020
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 26 mei 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug