shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.905.137
Status:Stopgezet
Sinds 2 april 2024
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 2 april 2024
Begindatum:5 juni 2020
Naam:KF SERVICE PROPRETE
Naam in het Frans, sinds 5 juni 2020
Adres van de zetel: Quai de la Batte 2 a
4500 Huy
Sinds 5 juni 2020

Doorgehaald adres sinds 10 januari 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Kouma ,  Fily  Sinds 5 juni 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur N'Guessan ,  Kacou  Sinds 29 juni 2020
Zaakvoerder Kouma ,  Fily  Sinds 5 juni 2020
Zaakvoerder N'Guessan ,  Kacou  Sinds 29 juni 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Seinlet ,  Sophie  Sinds 24 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  96.011  -  Activiteiten van industriële wasserijen
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug