shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0748.397.758
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 2020
Begindatum:9 juni 2020
Naam:Société Marlier Construction Toiture
Naam in het Frans, sinds 9 juni 2020
Afkorting: SMCT
Naam in het Frans, sinds 9 juni 2020
Adres van de zetel: Rue Duhainaut(JB) 36   bus 12
5100 Namur
Sinds 9 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marlier ,  Antoine  Sinds 9 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2020
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juli 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 3 juli 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug