shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0750.784.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 februari 2023
Begindatum:17 juli 2020
Naam:KLIPPERS
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2020
Adres van de zetel: Rue de la Cathédrale 105
4000 Liège
Sinds 17 juni 2020

Doorgehaald adres sinds 14 november 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gerembaya Batazo Sinds 17 juni 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legras ,  Pierre  Sinds 6 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 13 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug