shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.398.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 augustus 2020
Begindatum:27 augustus 2020
Naam:The Classico
Naam in het Frans, sinds 27 augustus 2020
Adres van de zetel: Avenue de la Croix-Rouge 114 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 27 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kiabelva ,  Masidiavingi  Sinds 27 augustus 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 3 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 september 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 3 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug