shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0753.739.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 september 2020
Begindatum:7 september 2020
Naam:SABANI CONSTRUCTIONS
Naam in het Frans, sinds 7 september 2020
Adres van de zetel: Rue de Barchon 69 Stratenplan  bus 1
4671 Blégny
Sinds 7 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Sabani ,  Orhan  Sinds 7 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 september 2020
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 september 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 september 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 10 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 september 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 september 2020
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 september 2020
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 september 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 10 september 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 10 september 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug