shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.511.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2020
Begindatum:13 oktober 2020
Naam:Vignoble Deuse
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue du Collège(VIS) 20 Stratenplan  bus 3
4600 Visé
Sinds 13 oktober 2020
Telefoonnummer:
0497321104 Sinds 15 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fiduciairedelacense.beSinds 13 oktober 2020
samuel.deuse@gmail.comSinds 15 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 13 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Deuse ,  Samuel  Sinds 13 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  01.210  -  Teelt van druiven
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug