shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.521.410
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2020
Begindatum:13 oktober 2020
Naam:KHLORIS
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Tige Jacquette (AV) 7B Stratenplan
4280 Hannut
Sinds 13 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@khloris.beSinds 13 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Memeti ,  Albenita  Sinds 13 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 19 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  46.220  -  Groothandel in bloemen en planten
Sinds 13 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.761 -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug