shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.538.335
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2020
Begindatum:13 oktober 2020
Naam:BUTTERFLY PLANETARY SUPPORT
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2020
Adres van de zetel: Avenue Jean Pochet(BL) 148 Stratenplan
5001 Namur
Sinds 13 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Lombardo ,  Matteo  Sinds 13 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  32.400  -  Vervaardiging van spellen en speelgoed
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  46.497  -  Groothandel in spellen en speelgoed
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  47.650  -  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 13 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug