shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.795.285
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 oktober 2020
Begindatum:20 oktober 2020
Naam:DCY
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Sous-le-Bois 51 Stratenplan
4430 Ans
Sinds 20 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32498614490 Sinds 20 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sd@dcy.ioSinds 20 oktober 2020
Webadres:
www.dcy.io Sinds 20 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Jamar ,  Mathieu  Sinds 20 oktober 2020
Bestuurder Van der Haegen ,  Mathieu  Sinds 20 oktober 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Da Via ,  Sebastien  Sinds 20 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 20 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug