shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.905.846
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2020
Begindatum:22 oktober 2020
Naam:Vincent ROBAYE
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2020
Commerciële Naam:Vincent ROBAYE
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2020
Adres van de zetel: Montegnet(F) 44 Stratenplan
5370 Havelange
Sinds 22 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32497075059 Sinds 22 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vincent_robaye@hotmail.comSinds 22 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Robaye ,  Vincent  Sinds 22 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 1 november 2020
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 november 2020
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 november 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug