shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0757.799.038
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 2020
Begindatum:4 november 2020
Naam:C-COUCKE
Naam in het Frans, sinds 4 november 2020
Adres van de zetel: Rue Sergent-Collin, Beuzet 3 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 4 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@webmarketingrentable.comSinds 4 november 2020
Webadres:
www.webmarketingrentable.com Sinds 4 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Pannecoucke ,  Christophe  Sinds 4 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 4 november 2020
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 4 november 2020
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 4 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug