shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.399.745
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 oktober 2023
Begindatum:13 november 2020
Naam:AC CONSTRUCTION RENOVATION
Naam in het Frans, sinds 7 november 2020
Adres van de zetel: Rue de l' Abattoir 9
4800 Verviers
Sinds 7 november 2020

Doorgehaald adres sinds 8 maart 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 7 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid 0553.695.301   Sinds 7 november 2020
Zaakvoerder Capalao ,  Didier  Sinds 22 juli 2021
Zaakvoerder Lallemand ,  Guy  Sinds 7 november 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 16 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 maart 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug