shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0758.546.532
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 2020
Begindatum:18 november 2020
Naam:S-MOTORS
Naam in het Frans, sinds 18 november 2020
Adres van de zetel: Rue Arthur Joseph Piersotte(BU) 37 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 18 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Sentürk ,  Seydi  Sinds 18 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 19 november 2020
BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 19 november 2020
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 19 november 2020
BTW 2008  46.771  -  Groothandel in autosloopmateriaal
Sinds 19 november 2020
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 19 november 2020
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 19 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug