shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.639.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 januari 2023
Begindatum:20 november 2020
Naam:DK HORECA
Naam in het Frans, sinds 20 november 2020
Adres van de zetel: Rue Puits-en-Sock 1
4020 Liège
Sinds 20 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Karczewski ,  Daniel  Sinds 20 november 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nicolini ,  Laura  Sinds 9 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 februari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 9 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug