shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.954.211
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2021
Begindatum:7 januari 2021
Naam:ZACARBEL
Naam in het Frans, sinds 28 december 2020
Adres van de zetel: Hansez 53 Stratenplan
4877 Olne
Sinds 28 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 28 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Belien ,  Elodie  Sinds 28 december 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2021
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 1 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 1 februari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 januari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug