shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0761.345.872
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2021
Begindatum:8 januari 2021
Naam:YATHINA
Naam in het Frans, sinds 8 januari 2021
Adres van de zetel: Rue Alexandre Denil, St-Germain 50 Stratenplan
5310 Eghezée
Sinds 8 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 8 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Gossuin ,  Marc  Sinds 8 januari 2021
Zaakvoerder Stupar ,  Jasmina  Sinds 8 januari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 19 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug