shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0761.467.618
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 2021
Begindatum:12 januari 2021
Naam:INEST BELGIQUE
Naam in het Frans, sinds 30 april 2021
Afkorting: INEST
Naam in het Frans, sinds 30 april 2021
Commerciële Naam:NEST BELGIQUE
Naam in het Frans, sinds 12 januari 2021
Adres van de zetel: Rue de Visé 65 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 12 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0550.533.990   Sinds 30 april 2021
Bestuurder Andrianne ,  Benoît  Sinds 12 januari 2021
Bestuurder Schillings ,  Manuel  Sinds 12 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Mernier ,  Camille  (0550.533.990)   Sinds 30 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 12 januari 2021
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 12 januari 2021
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 12 januari 2021
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 12 januari 2021
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 12 januari 2021
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 12 januari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 januari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug